Site İçi Arama
 Geçici İş Göremezlik Yardımı  Son Yardım
 Öğrenim Yardımı  Cenaze Defin Yardımı
 Kredi Yardımları  İş Kazası yardımları
 Kurul Üyeleri İle Sandık Personeline Yapılan İş Kazası Yardımı  Ankara Konukevi Yatak Ücretleri
Çıktı AlYazıyı Gönder
Öğrenim Yardımı

a) Üyelerin yurt içinde yükseköğrenim gören çocuklarına öğrenimleri süresince yılda 9 ay süreyle ve her ay yapılan yardımdır. 2013-2014 öğretim yılında 1230 öğrenciye, her üniversite öğrencisi için aylık 180,00 -TL. ve açık öğretim öğrencisi için aylık 55,00 -TL ödenmiştir.

Yardım Yönergesindeki İlgili Madde:

          Öğrenim Yardımı

MADDE 6- Sandık üyeleri ile Sandık üyesi iken % 80 ve üzerindeki bir oranda maluliyeti nedeniyle iş akdi sona erdirilenlerin veya üye iken ölenlerin, yükseköğrenim gören çocuklarına, yardım katsayısının, öğrenim yardımı göstergesiyle (AÖF: 22, Diğerleri: 75 Gösterge) çarpımı tutarında aylık karşılıksız öğrenim yardımı yapılır.

Öğrenim Yardımının aylık miktarı Sandık Bütçesinde tespit edilir.

a) Öğrenim yardımından faydalanma ve başvuru:

Öğrenim yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler 1 Ekim – 31 Ocak tarihleri arasında,

1-      Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

          2- (Merkez Yönetim Kurulunun 24/02/2012 tarih 2/4 sayılı kararı ile Sandık Yardım Yönergesinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönerge ile değişik) Çalışırken ölen üyenin, ölüm nedeniyle iş akdi feshedilmişse, çalıştığı Kurumca öğrenim başvuru formunda bunun belirtmesi şarttır,

3-Öğrenci olduğuna dair öğrenim kurumundan alacağı öğrenim belgesi (Yurt dışındaki öğrenim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerden öğrenim belgesi ile birlikte ÖSYM’ce yerleştirildiğini gösteren okulca tasdik edilmiş belge sureti istenir),

               (Merkez Yönetim Kurulunun 10/3/2011 tarih 4/10 sayılı kararı ile Sandık Yardım Yönergesinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönerge ile değişik) İhtiva eden bir dilekçeyle beraber Sandık Başkanlığına başvururlar. Başvuruları uygun görülenlerin öğrenim yardımları, müracaat dönemi (01 Ekim-31 Ocak) içinde başvuranların dönem başından itibaren, müracaat döneminden sonra başvuranların yardımı başvuru yapıldığı ayından itibaren başlatılır. Ara sınıflarda okuyan öğrenciler bir üst sınıfta (dönemde) okuduklarına dair alacakları öğrenci belgelerini 1 Ekim-31 Ocak tarihleri arasında Sandığa ibraz etmeleri halinde öğrenim yardımları Ekim ayından itibaren ödenir. Bu belgeleri 31 Ocak tarihinden sonra ibraz edenlerin yardımları ibraz ayından itibaren ödenir.

            Öğrenciler, sandık bünyesindeki çeşitli adlar altında yapılan öğrenim yardımlarının sadece bir tanesinden yararlanabilir.

b)  Öğrenim Yardımının süresi:

          (Merkez Yönetim Kurulunun 24/02/2012 tarih 2/4 sayılı kararı ile Sandık Yardım Yönergesinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönerge ile değişik) Öğrenim yardımının toplam süresi öğrenim gördüğü okulun (hazırlık sınıfı dahil) eğitim süresi ile sınırlıdır, Ancak; Öğrenim yardımı almakta iken başka bir yüksek öğrenim kurumunu kazanarak kayıt yaptıran öğrenciler ile öğrenim yardımı hakkı kalkan öğrencinin başka bir yüksek öğrenim programını kazanarak yeniden yüksek öğrenime başlaması ve bu durumda olanların anne veya babasının üyeliğinin de devam etmesi halinde yeni kayıt yaptırdıkları okulun öğrenim süresi bir önceki öğrenim gördüğü okulun öğrenim süresinden fazla ise fark süre kadar öğrenim yardımı hakkını kazanırlar. Öğrenim yardımının yıllık süresi, öğrenim yılının açıldığı Ekim ayından başlayarak dokuz (9) aydır.

 

c)  Öğrenim yardımı hakkının kalkması:

     (Merkez Yönetim Kurulunun 24/02/2012 tarih 2/4 sayılı kararı ile Sandık Yardım Yönergesinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönerge ile değişik) Öğrenim yardımı almakta olan öğrencilerin sınıfta kalması (üniversitelerin hazırlık ve intibak sınıfı hariç), üye olan anne veya babasının üyeliğinin sona ermesi, öğrencinin öğrencilik hakkını kaybetmesi, Sosyal Güvenliğe tabi bir işte, aylık asgari ücretin üzerinde ücret alıyor ise öğrenim yardımı ödemesine son verilir. Sosyal Güvenliğe tabi işi bıraktığında, bunu belgelemesi durumunda, takip eden aydan itibaren tekrar öğrenim yardımı ödemesine devam edilir.

 

 d- Öğrenim yardımı ile ilgili diğer hususlar:

     Ön lisans programından lisans programına geçiş yapan öğrencilere bunu belgelemeleri  ve anne veya babasının üyeliğinin de devam etmesi halinde lisans programı için de öğrenim yardımı devam ettirilir. Hazırlık ve intibak sınıfları için birer yıl öğrenim yardımı ödenir.        

(Merkez Yönetim Kurulunun 24/02/2012 tarih 2/4 sayılı kararı ile Sandık Yardım Yönergesinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönerge ile değişik) Lisans programını tamamlayıp yüksek lisansa başlayan öğrenciye, anne veya babasının üyeliğinin de devam etmesi halinde, asgari ücretin üzerinde aylık ücret almadığı sürece yüksek lisans süresi kadar öğrenim yardımı ödemesine devam edilir.


Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı
Yayla Mah. Kapuz Cad. İhsan Soyak Sok. No:7 | 67030 Zonguldak
Tel: (0372) 252 4213 | Fax (0372) 253 3507
e-mail: amelebirligi@csgb.gov.tr
DNA MEDYA - YAZILIM & SUNUCU HİZMETLERİ